Fjellkoret

Blandakor fra Fjell kommune på Sotra


Det koster å leie øvingslokale, betale dirigent og pianist samt en rekke andre, nødvendige utlegg.

Medlemskontingenten er korets viktigste inntektskilde. Kontingenten betales for hvert semester (vår og høst) og er for tiden kr 1.200,- pr semester. Medlemmer med innvilget permisjon betaler kr 600,-
Støttemedlemmer betaler kr 100,-  Kontingenten betales til:

Fjellkoret
Postboks 172 Straume
5342 Straume

Konto: 3628.07.16647

Husk å merke betalingen med ditt navn.